De Bonden

Als kwekend lid heeft u te maken met een van de bonden.

Waarom? Omdat de bonden de belangen van u als kweker kunnen verdedigen en behartigen. De bonden kunnen gezien worden als de overkoepelende instantie van verenigingen. Zo hebben de bonden tot taak te zorgen voor een gecontroleerde kweek van de diergroepen waar de betreffende bond voor staat. Hiertoe geven de bonden ringen uit die u als kweker/fokker kunt bestellen. Ook zorgt de bond voor de uitgave van de standaard beschrijvingen van onze rassen ten behoeve van fokkers en keurmeesters.


N.B.v.V. (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers)

Deze bond kent vele leden en is verdeeld in twaalf districten en heeft een aantal technische commissies voor elke vogelgroep. Deze bond is van alle nog te noemen bonden ver uit de grootste in leden aantal. Als u lid wordt van onze vereniging en u kweekt vogels, dan is het zeer raadzaam ook lid te worden van de N.B.v.V.. U ontvangt dan maandelijks het zeer fraaie blad "Onze Vogels". Bovendien kent de N.B.v.V. een vragenforum. U kunt als lid vragen stellen aan specialisten over de kweek, het opkweken van jongen e.d..


N.B.S.

Nederlandse Bond van Sierduiven liefhebbersverenigingen.

Deze bond behartigt belangen van fokkers van sierduiven. Niet de postduiven, zij vallen onder het N.P.O., de Nederlandse Postduiven Organisatie.

De N.B.S. kent evenals de volgende twee:

  • een standaardcommissie
  • een ringen en merkenbureau
  • een examencommissie die examens afneemt voor keurmeesters.
  • Een keurmeestersvereniging.

K.L.N. (Kleindier Liefhebbers Nederland)

Sinds een aantal jaren zijn de 40-jarige "Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier- en Watervogelshouders" (NHDB) en 110 jaar oude "Nederlandse Konijnen, Cavia en Knagerliefhebbers Bond" (NKB) gefuseerd. De gefuseerde bond heet Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN). KLN heeft als doel de instandhouding en verspreiding te bewerkstelligen van de soorten en/of rassen van konijnen, cavia's, kleine knaagdieren en aanverwante pelsdieren en van soorten en/of rassen hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels, oorspronkelijke duiven en aanverwante diersoorten in Nederland. Dieren wel zijn is hierbij een belangrijke aandachtspunt. Het houden van kleindieren is als hobby springlevend. De bond vertegenwoordigd een kleine 10.000 kleindier liefhebbers. Door het werken van duurzaam behoud van verschillende rassen en soorten is er bij de leden een grote vakkennis aanwezig.F.K.

Deze afkorting staat voor Federatie Kleindieren teelt en vormt het overkoepelende tentoonstellingsorgaan van de bonden N.B.S. en K.L.N..

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers staat hier geheel los van.

De Pluimvee- en Vogelsportvereniging Wassenaar heeft met al deze bonden te maken. Mocht u meer willen weten dan kunt u bij de bestuursleden terecht.